โรคหิดในเด็ก

5475 Views  | 

โรคหิดในเด็ก

โรคหิดในเด็ก

หิด(Scabies) เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่เกิดจากแมลงตัวเล็กๆที่ เรียกว่าไร มองเห็นได้ยากด้วยตาเปล่าอาศั ยอยู่บนผิวของมนุษย์ และสามารถอยู่ใต้ผิวหนังได้ นานถึง 2 เดือน และจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการวางไข่ ส่งผลให้เกิดอาการคัน มีตุ่มผื่นลักษณะตุ่มแดงคันหรื อตุ่มน้ำใส ไรหิดยังสามารถอาศัยอยู่ในพื้น ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน หรือแม้แต่ในผ้าอ้อมของลูกน้ อยได้นานถึง 2- 3 วัน และสามารถแพร่กระจายไปยังผู้อื่ นได้ง่ายและรวดเร็ว จากการสัมผัส การกอดช่วงระยะเวลาสั้นไม่ สามารถทำให้ติดเชื้อโรคหิดได้ค่ ะ จะต้องเป็นเวลาอย่างน้อย 15-25 นาที รวมถึงการใช้สิ่งของร่วมกันค่ะ 


โรคหิดในเด็กมักพบตุ่มผื่นขึ้ นบริเวณใบหน้า ศีรษะ ลำคอและฝ่าเท้า โดยอาการจะเริ่ มปรากฏภายในระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห์ เด็กจะรู้สึกคันที่ผิวหนังบริ เวณนั้น โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนื่องจากเป็ นช่วงที่ตัวหิดตื่นตัวและก่อให้ เกิดอาการคันได้มากที่สุดค่ะ พร้อมกับการมีตุ่มแดงหรือตุ่ มใสขึ้นค่ะ เนื่องจากหิดไรสามารถขุดผ่านผิ วหนังเพื่อวางไข่ไว้ที่ชั้นบนสุ ดของผิวหนัง และอาจนำไปสู่ปฏิกิริยาการแพ้ อย่างรุนแรงและการติดเชื้อที่ผิ วหนังได้ค่ะ 


การรักษาโรคหิดในเด็ก โรคหิดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้ หายได้ด้วยการใช้ครีม ยาขี้ผึ้งผิวหนัง หรือโลชั่นสำหรับกำจัดหิ ดไรตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ โดยทาให้ทั่วร่างกายไม่ใช่แค่ บริเวณที่มีผื่นเป็นเวลาอย่างน้ อย 8 – 12 ชั่วโมงถึงจะสามารถล้างออกได้ค่ ะ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดค่ะ หรือในบางกรณีที่มีความรุ นแรงแพทย์อาจสั่งจ่ายยา เพื่อลดอาการคัน อาการบวม หรือยาปฏิชีวนะเพื่อกำจัดการติ ดเชื้อแบคทีเรียที่ชนิดอื่ นๆจากการเกาผิวหนังค่ะ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการดูแลรั กษาทำความสะอาด การอาบน้ำ การซักเสื้อผ้าและผ้าปูที่ นอนเพื่อฆ่าไรค่ะ รวมถึงการสำรวจคนในครอบครัวมี ใครเป็นหิดบ้างและต้องรักษาไปด้ วยกันเพื่อให้หายสนิทค่ะ 


การป้องกันโรคหิดในเด็กนั้นค่ อนข้างยากค่ะ เนื่องจากสามารถติดกันได้ง่าย ไรสามารถอยู่ได้นานหลายวันในเสื้ อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู และพื้นที่ทั่วไปค่ะ ดังนั้นวิธีนี้สามารถช่วยป้องกั นโรคหิดในระดับหนึ่งเท่านั้น ได้แก่ การดูดฝุ่น กวาดและถูพื้นอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัวบ่อยๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการใกล้ชิ ดการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคหิดค่ะ 


โรคหิดเป็นสิ่งที่รบกวนลูกของคุ ณอย่างมาก และติดต่อได้ง่ายทำให้ยากต่ อการจัดการโรค หากสงสัยว่าลูกของคุณอาจมีหิ ดควรปรึกษาแพทย์ทันที และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้ านเพื่อลดการแพร่กระจายค่ะ 


ขอบคุณบทความจาก
https://www.thaichildcare.com

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy