ลมพิษในเด็ก – สาเหตุ-อาการ-และการรักษา

22899 Views  | 

ลมพิษในเด็ก – สาเหตุ-อาการ-และการรักษา

ลมพิษในเด็ก – สาเหตุ-อาการ-และการรักษา

 ลมพิษ เป็นอีกประเภทผื่นที่เมื่อเกิดขึ้นกับลูกแล้วคุณแม่มักจะตกใจ ไม่รู้จะทำอย่างไร ใช้อะไร ทาอะไรให้ลูกดี เฟ แอนด์  เม นำบทความจาก thaichildcare เกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ และวิธีการรักษามาฝากกันค่ะ

ลมพิษ อาการแพ้ที่เกิดกับผิวหนังอย่างเฉียบพลันไม่ใช่โรคติดต่อสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย ลมพิษในเด็กมีอาการเช่นเดียวกับลมพิษที่เกิดในผู้ใหญ่ อาจเกิดขึ้นจากการแพ้อาหาร ยา ความผันผวนของอุณหภูมิสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และอาการลมพิษในเด็กที่พบคือ ผื่นคัน นูน บวมแดง ซึ่งอาการคันอาจจะทำให้เด็กทนไม่ได้และทำให้เด็กร้องไห้ งอแงค่ะ อาการทั่วไปที่เกิดขึ้นจะใช้ เวลา 2-3 ชั่วโมงและหายได้เองเป็นปกติ แต่ในบางรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง อาจส่งผลให้หายใจลำบาก คลื่นไส้ หรือหมดสติได้ค่ะ บทความนี้รวบรวมข้อมูลสาเหตุ วิธีการรับมือลมพิษในเด็กมาฝากคุณพ่อแม่ค่ะ

 สาเหตุของลมพิษในเด็ก

ลมพิษมักเป็นผลมาจากปฏิกิริ ยาการแพ้ที่เกิดกับผิวหนังอย่ างเฉียบพลัน ซึ่งมีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้ เกิดการแพ้ได้ ดังนี้

• อาหาร อาการลมพิษที่ตอบสนองต่อสิ่งที่ ลูกน้อยกิน เช่น นมวัว ไข่ ถั่ว อาหารทะเล เป็นต้น พบบ่อยในเด็กเล็กเนื่องจากพั ฒนาการระบบภูมิคุ้มกันของเด็ กเล็กยังไม่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่ างๆได้

• สารก่อภูมิแพ้ พบบ่อยในเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้ เช่น แพ้ยา แพ้ขนสัตว์เลี้ยง แพ้เกสรดอกไม้ เป็นต้น

• แมลงสัตว์กัดต่อย เช่น หากลูกของคุณแพ้ผึ้งหรือมดไฟเมื่ อร่างกายตอบสนองต่อการถูกกัดต่ อยหรือถูกกัด เด็กบางคนจะมีอาการแพ้ทันทีหรื อเกิดการแพ้หลังจากถูกกัดหลายวั น

• อุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉั บพลันจากการสัมผัสกับอากาศเย็ นหรือน้ำ เช่น ขณะอาบน้ำหรือว่ายน้ำในน้ำเย็น ฯลฯ

 การรักษาอาการลมพิษในเด็กมี การใช้ยาหลายชนิด เช่น ยาแก้แพ้ คาลาไมน์แก้คัน เพื่อบรรเทาอาการคัน ฯลฯ เพื่อบรรเทาและควบคุมปฏิกิริ ยาแพ้ ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การบวมของเนื้อเยื่อ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หมดสติ เป็นต้น ซึ่งควรพบแพทย์ทันทีเมื่ อพบอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าลู กน้อยของคุณมีภาวะแทรกซ้อนอื่ นๆร่วมด้วย นอกจากนี้การรักษาอาการลมพิ ษในเด็กนั้นมีความจำเป็นต้ องหาสาเหตุของการเกิดลมพิ ษจากประวัติและการตรวจร่ างกายอย่างละเอียดค่ะ เนื่องจากลมพิษเกิ ดจากหลายสาเหตุและการป้องกั นลมพิษในเด็กที่ดีที่สุดคือ การหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิ ดอาการแพ้ในเด็กที่เป็นโรคภูมิ แพ้ เป็นต้น

 ลมพิษในเด็กมักจะไม่รุนแรงและสามารถรักษาได้ง่ายด้วยตัวเองที่บ้านง่ายๆ ด้วยการดูแลของคุณพ่อคุณแม่ก็ สามารถกลับมาเป็นปกติได้ ในเวลาไม่นานค่ะ

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://www.thaichildcare.com

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy