ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคผิวหนังเด็ก

2576 Views  | 

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคผิวหนังเด็ก

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคผิวหนังเด็ก
ผิวของเด็กบอบบางน่าทะนุถนอม ต้องการการดูแลและปกป้องอย่างถูกวิธี แต่สภาวะแวดล้อมของเมืองไทยปัจจุบันกลายเป็นปัญหาความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่ มือใหม่ เพราะผิวของลูกน้อยมักจะเกิด ผดผื่น ผื่นแดง ตุ่มน้ำ หรือตุ่มหนอง จนลามกลายเป็นปัญหาผิวหนังที่คุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจและไม่สามารถป้องกันได้ และมักจะใช้คำว่า "น้ำเหลืองไม่ดี" บ่งบอกถึงอาการทางผิวหนัง ซึ่งความจริงแล้วโรคผิวหนั งของเด็กที่เกิดขึ้นไม่ได้มี ความเกี่ยวข้องกับ "น้ำเหลือง" เฟ แอนด์ เม ได้นำบทความของคุณหมอ มาให้คำตอบเพื่อไขข้อสงสัยให้กั บคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ค่ะ

 ถาม : โรคผิวหนังของเด็กเกิดขึ้นเป็ นเพราะ "น้ำเหลืองไม่ดี" อย่างที่เราเข้าใจกันหรือเปล่ าค่ะ

 ตอบ : เด็กๆเวลามีผื่นคัน ตุ่มยุง มด หรือ แมลงกัด มักจะเกาจนเกิดแผลอักเสบและติ ดเชื้อตามมา ทำให้มีน้ำเหลือง,หนอง ซึมๆบริเวณแผล คุณพ่อคุณแม่มักเข้าใจว่าเป็ นเพราะลูก "น้ำเหลืองไม่ดี" ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากการอั กเสบติดเชื้อของแผลมากกว่า ดังนั้นการรักษาจึงต้องแก้ไขที่ สาเหตุของผื่น การดูแลความสะอาดของแผล และป้องกันไม่ให้ผื่นขึ้นมาใหม่

 ถาม : อาการที่แสดงออกทางผิวหนั งของเด็กที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ และอาการติดเชื้อมีความแตกต่ างกันอย่างไร
 ตอบ : อาการทางผิวหนังของโรคภูมิแพ้มี ได้หลายแบบ เช่น ผื่นนูนแดง , เป็นปื้น อาการคันอาทิผื่นลมพิษ หรือ ผื่นแห้ง แดง , คัน , มีขุย อาจมีตุ่มน้ำเล็กๆบริเวณที่สั มผัสกับสารภูมิแพ้ หรือระคายเคือง สำหรับผิวติดเชื้ออั กเสบจากการติดเชื้อจะแตกต่างกั นไป

• ติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีอาการบวม , แดง , เจ็บ , เกิดฝี , หนอง , มีน้ำเหลืองซึม
• ติดเชื้อไวรัส เช่นโรคมือเท้าปาก จะเกิดอาการตุ่มแดงที่ฝ่ามือฝ่ าเท้า , เกิดแผลในปาก เป็นต้น
บางครั้งผิวหนังอักเสบเกิดร่ วมกันทั้งโรคภูมิแพ้และติดเชื้อ จะไม่สามารถแยกอาการได้ชัดเจน ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อให้การวิ นิจฉัยที่แน่นอน

 ถาม : เมื่อเด็กมีอาการแสดงถึ งโรคทางผิวหนังจะส่งผลกระทบต่ อสุขภาพของเด็กอย่างไร
 ตอบ : วัยเด็กเป็นวัยที่มีการเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่เสมอ การอักเสบของผิวหนังทั้ งจากโรคภูมิแพ้หรือการติดเชื้ อทางผิวหนังจะส่งผลต่อสุ ขภาพกายและใจของเด็กโดยตรง การที่เด็กไม่สบายตัวและไม่ นอนส่งผลทำให้เด็กเจริญเติบโตช้ า พัฒนาการเรียนรู้แย่ลง และมีปัญหาในการเข้าสังคมตามมา ส่งผลให้คุณพ่อคุณแม่มีความวิตกกังวลตามไปด้วย

 ถาม : เราควรเริ่มดูแลผิวของเด็กตั้ งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่
 ตอบ : เราสามารถดูแลผิวลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกเกิด หมั่นทาผิวลูกหลังอาบน้ำเช้า- เย็น ด้วยโลชั่น หรือน้ำมันทาผิวสำหรับทารก ทารกที่ผิวแพ้ง่ายควรเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่าย ไม่มีน้ำหอมและสารกันบูด จะช่วยป้องกันการเกิดโรคผื่นภู มิแพ้ผิวหนังได้ หลีกเลี่ยงการให้ทารกสัมผัสแสงแดดที่แรงจัด และสามารถใช้ครีมกันแดดสำหรั บเด็กทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป เมื่อจำเป็นต้องอยู่กลางแดดเพื่อป้องกันมะเร็งผิวหนังในอนาคต

 บทความโดย
  นายแพทย์ณัฐพล ธรรมสกุลศิริ แพทย์ประจำศูนย์กุมารเวช ผู้เชี่ยวชาญโรคผิวหนังเด็ก( Pediatric dermatologist)
 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา แผนกกุมารเวชกรรม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy