ปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดที่ พบได้บ่อย

1869 Views  | 

ปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดที่ พบได้บ่อย

ปัญหาสุขภาพของทารกแรกเกิดที่ พบได้บ่อย


คุณพ่อคุณแม่ท่านใดมีปัญหาเหล่ านี้บ้าง มาดูวิธีป้องกันและแก้ไขจากป้ าหมอกันนะคะ


1. แหวะนม


เป็นภาวะปกติที่พบได้บ่อย เกิดเนื่องจากหูรู ดกระเพาะอาหารยังไม่แข็งแรง ทำให้นมไหลย้อนขึ้นมา แก้ไขได้ด้วยการจัดให้นอนศี รษะสูงประมาณ 30 องศาหลังทานนมนาน15-30นาที หรือให้ทานนมครั้งละน้อย อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อยๆภายในขวบปีแรก แต่ถ้ามีอาการอาเจียนพุ่ง มีน้ำดีหรือเลือดปน น้ำหนักไม่ขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์


2. ร้องโคลิก


คือการที่เด็กทารกร้องเป็นช่ วงเวลา ร้องเสียงดังนานต่อเนื่อง2-3ชั่ วโมง มักเริ่มต้นช่วงอายุประมาณ2-4สั ปดาห์ และจะค่อยๆดีขึ้นช่วงอายุ3-4เดื อน โดยที่ลูกจะยังมีอาการทั่ วไปปกติ ทานนมได้ดี น้ำหนักขึ้นดี การรักษาจึงใช้การปลอบด้วยวิธี ต่างๆ เช่น อุ้ม โยกเบาๆ นั่งรถเข็น และถ้ามีอาการท้องอืดอาจให้ยาขั บลมร่วมด้วย


3. ผื่นชนิดต่างๆ


• ผดร้อน เกิดจากการอุดตันของต่อมเหงื่อ เห็นเป็นตุ่มใสเล็กๆบริเวณหน้ าผาก คอ หลัง ข้อพับ ผื่นผดร้อนจะหายได้เอง วิธีป้องกันคือไม่สวมใส่เสื้อผ้ าหนาหรือห่อผ้าหนาจนเกินไป


• ผื่นผ้าอ้อม เป็นผื่นแดงบริเวณอวัยวะเพศ ต้นขา ก้น ท้องน้อย เกิดจากความเปียกชื้ นและระคายเคืองจากการสัมผัสปั สสาวะและอุจจาระวิธีป้องกันคือ ดูแลให้ผิวแห้งอยู่เสมอ เปลี่ยนผ้าอ้อมเมื่อเปียกชื้น หรือมีอุจจาระ และทาครีมกันผื่นผ้าอ้อม


• ผื่นผิวหนังอักเสบของต่อมไขมัน เป็นผื่นตุ่มแดงและมีสะเก็ดเหลื องที่หนังศีรษะ คิ้ว หู ใบหน้า เริ่มพบได้ตั้งแต่เดือนแรก และหายได้เองตอนช่วงอายุ2-3เดื อน สามารถปล่อยให้สะเก็ดเหลืองหลุ ดออกได้เอง หรืออาจใช้น้ำมันมะกอกช่วยทาเพื่ อให้ลอกออกง่ายขึ้น


4. ท่อน้ำตาตัน


ลูกจะมีอาการมีน้ำตาคลอเกื อบตลอดเวลา อาจเป็นข้างเดียวหรือ2ข้างก็ได้ เกิดจากมีเยื่อบางๆปิดกั้ นทางเดินน้ำตาที่จะไหลลงสู่ โพรงจมูก ทำให้น้ำตาค้างอยู่ไม่ สามารถไหลลงไปได้ โดยทั่วไปท่อน้ำตาจะเปิดได้ เองภายในขวบปีแรก วิธีแก้ไข อาจใช้นิ้วก้อยนวดบริเวณหัวตาข้ างจมูกเพื่อช่วยเปิดท่อน้ำตา แต่ถ้ามีภาวะแทรกซ้อน ตาแดง หรือหัวตาแดงอักเสบควรรี บไปพบแพทย์


5. สะดืออักเสบ


หลังคลอดคุณแม่ควรเช็ ดทำความสะอาดสะดือด้วย 70% แอลกอฮอล์ หรือ triple dye วันละ2 ครั้ง และต้องคอยดูแลสะดือให้แห้งอยู่ เสมอ สะดือจะหลุดได้เองเมื่อทารกอายุ 2-3สัปดาห์ แต่ถ้าผิวหนังรอบสะดือ บวมแดง สะดือมีกลิ่นเหม็นมีหนอง ควรรีบไปพบแพทย์


6. แผลบีซีจี


ทารกแรกเกิดทุกคนจะได้รับการฉี ดวัคซีนบีซีจีใต้ผิวหนัง โดยในช่วงแรกจะไม่เห็นรอยใดๆ ต่อหลังจากนั้น 2-4 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นเป็นตุ่มนู นแดงบางครั้งเป็นตุ่มหนอง จากนั้นจะค่อยๆแห้งกลายเป็ นแผลเป็นได้เอง คุณแม่สามารถให้การดู แลทำความสะอาดแผลบีซีจีได้ ตามปกติ ถ้าตุ่มหนองใหญ่ หรือมีก้อนต่อมน้ำเหลืองโตขึ้ นใกล้บริเวณที่ฉีดควรปรึ กษาแพทย์
บทความโดย
พญ. ปิยะรัตน์ เลิศบรรณพงษ์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่ อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม สาขากุมารเวชศาสตร์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy